vidyapeetam

Mr. Thirunavukkarasu P.A

President

Mrs Viswabharathy.K

Honorary secretary

Mr Thavasi Mony T

Secretary

Dr. Sudha Anandhi. S

Joint Secretary

Mr. Yokesh K.K.C

Parent Member

Mr. Loganathan.R

Parent Member

Mr. Manikandan I

Parent Member

Mrs. Dharanilakshmi. V

Parent Member

Mr.T.Vijayaraghavan

Parent member, Treasurer

Mrs. S.Jayashree

Teacher member

Mrs.B.K.Hemavathi

Teacher member

Mrs V. Malathi.

Teacher member

Enquiry

Admissions Open for
XI 2023-24

Admissions Open for
XI 2023-24